Advies en begeleiding

Hoe machteloos kun je je voelen als je kind angst ervaart. Je probeert je kind te helpen maar je weet niet goed hoe. Soms lijkt het of je hulp het alleen maar erger maakt. Of dat het wel helpt maar voor korte duur.  Heel logisch, als ouder ben je niet ‘opgeleid’ om je kind te  leren omgaan met zijn/ haar angsten. Veel doe je op gevoel, intuïtie, of hoe je zelf als kind bent omgegaan/ hulp hebt gekregen met jouw angsten. Of je zoekt iets op op internet maar beseft dat het eigenlijk helemaal niet bij jou/ jullie past.

Als ouder adviseer en begeleid ik jou/ jullie als je kind de volgende angstklachten heeft:

Onzekerheid; het gevoel hebben niet goed genoeg te zijn, dingen te perfect te willen doen, laag zelfbeeld hebben.

Faalangst: bang zijn om fouten te maken, de lat te hoog leggen.

Angst gecombineerd met hooggevoelig zijn: dingen aanvoelen, angst overnemen van een ander, teveel prikkels ervaren.

Paniekaanvallen

Hyperventilatie

Angst/ fobie voor specifieke dingen, dieren en/of situaties.

Het begeleidingstraject

Kennismakingsgesprek

Ieder traject begint met een vrijblijvend, kosteloos kennismakingsgesprek. Dit kan telefonisch of via Skype, Teams enz. Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we de hulpvraag die jij als ouder hebt. We bespreken of de hulpvraag passend is bij mijn begeleiding. Zo niet dan zal ik dit eerlijk melden en je doorverwijzen naar een andere vorm van hulpverlening.

Vragenlijst en eerste info over angst

Besluit je om een advies en begeleidingtraject bij mij af te nemen dan plannen we het eerste online gesprek in. Voorafgaand aan dit gesprek   stuur ik per mail een vragenlijst, waar ik nog iets dieper in ga op de angst, de hulpvraag en de wensen en verwachtingen. Zo kan ik mij optimaal voorbereiden voor ons eerste gesprek. Ook stuur ik je per mail wat voorinformatie op over de emotie angst. Het is fijn om deze achtergrondinformatie te hebben voordat we in gesprek gaan met elkaar en zo houden we meer effectieve tijd over jouw hulpvraag.

Gesprekken 

Afhankelijk van de hulpvraag en hoe het thuis gaat, plannen we de gesprekken in. Hierin ben jij als ouder leidend en ik adviserend. Sommige ouders hebben aan een gesprek genoeg en andere ouders willen graag een paar gesprekken plannen omdat ze nog wat extra’s nodig hebben. Nogmaals ik geef advies en begeleiding en jij als ouder bepaalt wanneer het genoeg is. Afspraken vinden alleen plaats online (bv. via Skype, Zoom, Teams, FaceTime). Het eerste gesprek duurt 75 minuten en ieder volgend gesprek 60 minuten. Een enkele keer begeleid/coach ik ook het kind. Dit doe ik altijd nadat ik eerst een of meerder gesprekken heb gehad met de ouder(s).

Tijdens de gesprekken gebruik ik verschillende werkvormen/ technieken als het spiegelen (wat spiegelt het kind van de ouders), hoe is je reactie als ouder op de angst van je kind, systemisch werken (roept de angst iets naar boven uit je eigen kindertijd), EFT (trauma verwerking), mindset (hoe denk jij überhaupt over angst). Ja je moet dus als ouder echt aan de bak, even plat gezegd. Waarom werk ik met jou als ouder terwijl het kind de angst ervaart? Omdat jij als ouder vaak de sleutel en het voorbeeld bent. Komen de angsten van kinderen dan altijd door de ouders. Nee dat hoeft niet maar hoe zij ermee omgaan en op reageren heeft vaak wel te maken met het gedrag van de ouders en daar zijn nu juist de gesprekken voor.

Veiligheid en vertrouwen

Ik vind het heel belangrijk dat je je als ouder veilig en vertrouwt voelt tijdens onze gesprekken. Het is dan ook belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij mij en mijn begeleiding. Pas dan kan een traject echt slagen. Uiteraard is alles wat wij bespreken vertrouwelijk en veilig bij mij.